รายละเอียดบัตรกดเงินสดกรุงไทย

สมัครบัตรเงินสดกรุงไทย เคทีซี แคช รีโวล์ฟ KTC Cash Revolve บัตรสินเชื่อหมุนเวียนบุคคล KTC PROUD เคทีซี พราว รายได้รวม 10,000 บาทขึ้นไป ฟรีค่าธรรมเนียม เบิกถอน ฟรี ค่าธรรมเนียม รายปีตลอดชีพ

อนุมัติวงเงิน 3- 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน แต่จะมีค่าใช้จ่าย คือดอกเบี้ยคิดจากยอดเงินที่เบิกจากบัตรเงินสด สมัครบัตรเงินสด KTC ชีวิตไม่สะสุด แม้วงเงินเต็ม

คล่องตัวเสมอ เมื่อชำระค่างวดที่ ธ.กรุงไทย หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ใน 7-Eleven วงเงินจะคืนกลับ และเบิกถอนเงินสดได้ทันที

บัตรเดียวที่ให้คะแนนสะสม Forever Rewards ไม่มีวันหมดอายุ แลกสินค้าและบริการ ณ ร้านค้ากว่า 3,000 แห่งทั่วประเทศ หรือแทนค่างวดและดอกเบี้ยฯ

บัตรเดียวยืดหยุ่นกว่าเดิม ให้คุณใช้วงเงินสินเชื่อ ผ่านบริการเบิกถอนเงินสด และบริการแบ่งชำระ คล่องตัวมากขึ้นกับการขอเพิ่มวงเงินตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

เอกสารสมัครบัตรกดเงินสดกรุงไทย

***กรณีเป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ***

ชุดใบสมัคร (ใบสมัคร และหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (NCB Consent) อายุงานในที่ทำงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือ สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารแสดงรายได้ ดังนี้ ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองรายได้ หรือ สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 50 ทวิ) ล่าสุด

Statement/สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนล่าสุด ย้อนหลัง 3 เดือนพร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี (ถ้ามี)

การพิจารณารายได้อื่น แสดงสำเนาสลิป หรือ เอกสารแสดงรายได้ล่าสุด ย้อนหลัง 3 เดือนติดต่อกัน (ถ้ามี)

*** สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ***

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 6 เดือนขึ้นไป

ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือน หรือ เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ ,Statement/สำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครล่าสุด ย้อนหลัง 6เดือนพร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

*** กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว *** เจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

เอกสารแสดงการประกอบธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป (ผู้ถือบัตรต้องมีชื่อแสดงการเป็นเจ้าของกิจการ) เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์/หนังสือรับรองบริษัทและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น/หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นต้น

ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ล่าสุด ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ หรือเอกสารอื่นๆ หรือStatement/สำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครล่าสุด ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ– เลขที่บัญชี

โปรโมชั่นบัตรกดเงินสดกรุงไทย

สมัครบัตรสินเชื่อ KTC PROUD หรือบัตรกดเงินสด กรุงไทย เคทีซี แคช รีโวล์ฟ KTC Cash Revolve วันนี้ ใช้ 2 จ่าย 1

ประหยัดสุดคุ้ม ฟรี! ดอกเบี้ยฯ 1 รอบบัญชี

พิเศษ สำหรับสมาชิกใหม่ที่สมัครสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD และได้รับอนุมัติภายใน 8 ม.ค. – 30 เม.ย. 61 เท่านั้น

รัรับสิทธิประโยชน์

ฟรี ดอกเบี้ยฯ 1 รอบบัญชี เพียงมีการเบิกถอนเงินสดอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 2 รอบบัญชีแรกหลังจากที่ได้รับอนุมัติ

ลงทะเบียนผ่าน SMS

พิมพ์ “RB” วรรคตามด้วย “หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก” ส่งมาที่ 061 384 5000 จะได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จผ่านทาง SMS (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
ลงทะเบียนภายใน 15 พ.ค. 61

หมายเหตุ:

– สมาชิกฯ ต้องมีดอกเบี้ยฯที่เกิดขึ้นจริงในระบบทั้ง 2 รอบบัญชีแรกหลังจากที่ได้รับอนุมัติ (ไม่นับรวมดอกเบี้ยฯ ที่เกิดขึ้นจากรายการ KTC FLEXI) โดยรับสิทธิประโยชน์ฟรีดอกเบี้ยฯ ในรอบบัญชีที่มียอดดอกเบี้ยฯ น้อยกว่า ในรูปแบบเครดิตเงินคืนและคืนเงินเข้าบัญชีภายใน 75 วันหลังจากจบโครงการวันที่ 30 เม.ย. 61

– บัตรสินเชื่อพร้อมใช้กล้วย กล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถร่วมรายการได้

โปรโมชั่นเริ่ม 8 ม.ค. – 30 เม.ย. 61 เท่านั้น

สมัครบัตรสินเชื่อ KTC PROUD เคทีซี พราว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลที่สมัครใช้บริการออนไลน์และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.creditonhand.com ครับ

Advertising