รายละเอียดบัตรเครดิตยูโอบี

สมัครบัตรเครดิต uob visa ยูโอบี วีซ่า ฟรี..ค่าธรรมเนียม แรกเข้าและรายปี ปีแรก พนักงานประจำฐานเงินเดือน 10,000 บาท+รายได้อื่นๆ=15,000 บาท ,เจ้าของกิจการต้องจดทะเบียน 3 ปีขึ้นไป

ยูโอบี รีวอร์ด พลัส รายการสะสมคะแนนจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ทุก 25 บาท จะได้รับ 1 คะแนน ซึ่งนำคะแนนสะสมไปแลกของกำนัล หรือแลกไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส

อุ่นใจในทุกการเดินทาง ฟรี..แผนประกันการเดินทางทั้งครอบครัวสูงสุดถึง10 ล้านบาท เพียงท่านชำระค่าเดินทาง เต็มจำนวนทั้งในและต่างประเทศ

ฟรี..แผนประกันคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ * ที่ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะอยู่ระหว่างทำงาน เดินทาง หรือพักผ่อน เพื่อให้ท่านใช้ชีวิตได้อย่าง เต็มที่

เพลิดเพลินกับสิทธิพิเศษจาก MasterCard Worldwide เช่นข้อเสนอพิเศษจากโรงแรม สายการบิน สนามกอล์ฟ และร้านค้าชั้นนำจากทุกมุมโลก

เอกสารสมัครบัตรเครดิตยูโอบี

***กรณีเป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ***

ชุดใบสมัคร (ใบสมัคร และหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (NCB Consent) อายุงานในที่ทำงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือ สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารแสดงรายได้ ดังนี้ ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองรายได้ หรือ สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 50 ทวิ) ล่าสุด

Statement/สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนล่าสุด ย้อนหลัง 3 เดือนพร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี (ถ้ามี)

การพิจารณารายได้อื่น แสดงสำเนาสลิป หรือ เอกสารแสดงรายได้ล่าสุด ย้อนหลัง 3 เดือนติดต่อกัน (ถ้ามี)

*** สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ***

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 6 เดือนขึ้นไป

ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือน หรือ เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ ,Statement/สำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครล่าสุด ย้อนหลัง 6เดือนพร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

*** กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว *** เจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

เอกสารแสดงการประกอบธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป (ผู้ถือบัตรต้องมีชื่อแสดงการเป็นเจ้าของกิจการ) เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์/หนังสือรับรองบริษัทและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น/หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นต้น

ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ล่าสุด ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ หรือเอกสารอื่นๆ หรือStatement/สำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครล่าสุด ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ– เลขที่บัญชี

โปรโมชั่นบัตรเครดิตยูโอบี

สมัครคู่ บัตรเครดิต ยูโอบี โยโล่ แพลทินัม และบัตรเงินสด ยูโอบี UOB Cash Plus วันนี้รับสิทธิพิเศษมากมาย!!

สำหรับผู้สมัครและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม พร้อมสมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัส และได้รับการอนุมัติตั้งแต่ วันนี้ – 31 มี.ค. 61 เท่านั้น และผู้ถือบัตรต้องมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม 5,000 บาทเป็นต้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัมพร้อมให้ email address กับธนาคาร ณ วันที่สมัครบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม จะได้รับกระเป๋าล้อลากขนาด 20 นิ้วมูลค่า 3,950 บาท

กรณีสมัครบัตรเฉพาะบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันนับจากวันที่อนุมัติบัตรฯพร้อมให้ email address เมื่อสมัครบัตรฯ

เงื่อนไขเครดิตเงินคืน 10% รถไฟฟ้ําและ MRT ร้านบูทส์ และร้านวัตสัน ร้านมัตสึโมโตะ คิโยชิ ร้านแฟมิลี่มาร์ท เบอร์เกอร์ คิง ,Shopee Grab, Uber, Uber Eats ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 61 จำกัดยอดเครดิตเงินคืนไม่เกิน 200 บาท/รอบบัญชี

เงื่อนไขเครดิตเงินคืน 1%
ยอดเครดิตเงินคืนจะถูกค านวณส าหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ยูโอบี โยโล่ แพลทินัมของท่านระหว่างวันที่ 1 ม.ค. –30 มิ.ย. 61 ทั้งนี้ไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในหมวดสถานีบริการน้ำมัน หมวดกองทุนและกองทุนรวมต่างๆ หมวดการซื้อประกันต่างๆ การเบิกเงินสดล่วงหน้า รายการยกเลิกสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ รายการแลกเงินตราต่างประเทศผ่านบัตรฯ รายการคืนเงินที่เกิดจากการขอคืนภาษีในทุกประเภท และดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ
จำกัดยอดเครดิตเงินคืนนี้รวมกันกับยอดเครดิตเงินคืน 10% จากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ยูโอบี โยโล่ แพลทินัมที่รถไฟฟ้าและ MRT ร้านบูทส์ และร้านวัตสัน ร้านมัตสึโมโตะ คิโยชิ ร้านแฟมิลี่มาร์ท เบอร์เกอร์ คิง ,Shopee Grab, Uber, Uber Eats ไม่เกิน 2,000 บาท/รอบบัญชี

เงื่อนไข 0% นาน 3 เดือน สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม 10,000 บาทเป็นต้นไป/เซลส์สลิป เมื่อมียอดใช้จ่ายในหมวดท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเฉพาะที่อยู่ใน MCC Code Travel หรือใช้จ่ายออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศระหว่างวันที่ 1 ม.ค. –31 ธ.ค. 61 จะได้รับสิทธิ์แบ่งชำระ 0% นาน 3 เดือน

เงื่อนไขการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 61 เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ผ่านบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัมจำนวน 1 ที่นั่งรับฟรีอีก 1 ที่นั่ง

โปรโมชั่นเริ่ม วันนี้ – 31 มี.ค. 61

Advertising