ประกันรถมอเตอร์ไซค์ 2+

ประกันรถมอเตอร์ไซค์ 2+ ต้นแบบประกันภัยรถจักรยานยนต์ที่ซ่อมรถคุณ รวมทั้งคุ้มครองรถหาย และไฟไหม้ เริ่มต้นเพียง 1,999 บาท ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก ไม่จำกัดอายุรถ ราคาเดียวทุกรุ่นรถ สะดวกง่าย ไม่ต้องตรวจสภาพรถ

ประกันรถมอเตอร์ไซค์ 2+ (รถส่วนบุคคล) ราคา 1,999 บาท

รายละเอียดการคุ้มครอง
คุ้มครอง และบุคคลภายนอก ชีวิต 300,000 บาท และทรัพย์สิน 600,000 บาท
รถยนต์สูญหายไฟไหม กรณีไม่มีค่ารักษาพยาบาล อายุรถ 1-3 ปี 10,000 บาท / ครั้ง
รถยนต์สูญหายไฟไหม กรณีไม่มีค่ารักษาพยาบาล อายุรถ 4 ขึ้นไป 5,000 บาท / ครั้ง
PA (2 ที่นั่ง) 50,000 บาท/คน
ประกันตัวผู้ขับขี่ 100,000 บาท/ครั้ง
ซ่อมรถ (ต่อครั้ง) 10,000 บาท/ครั้ง
ค่ารักษาพยาบาล (2 ที่นั่ง) ไม่มี

ประกันรถมอเตอร์ไซค์ 2+ (รถส่วนบุคคล) ราคา 2,257 บาท

รายละเอียดการคุ้มครอง
คุ้มครอง และบุคคลภายนอก ชีวิต 300,000 บาท และทรัพย์สิน 600,000 บาท
รถยนต์สูญหายไฟไหม กรณีมีค่ารักษาพยาบาล อายุรถ 1-3 ปี 10,000 บาท / ครั้ง
รถยนต์สูญหายไฟไหม กรณีมีค่ารักษาพยาบาล อายุรถ 4 ขึ้นไป 5,000 บาท / ครั้ง
PA (2 ที่นั่ง) 50,000 บาท/คน
ประกันตัวผู้ขับขี่ 100,000 บาท/ครั้ง
ซ่อมรถ (ต่อครั้ง) 10,000 บาท/ครั้ง
ค่ารักษาพยาบาล (2 ที่นั่ง) 50,000/คน

ประกันรถมอเตอร์ไซค์ 2+ (รถใช้เพื่อการพาณิชย์) ราคา 3,215 บาท

รายละเอียดการคุ้มครอง
คุ้มครอง และบุคคลภายนอก ชีวิต 300,000 บาท และทรัพย์สิน 600,000 บาท
รถยนต์สูญหายไฟไหม อายุรถ 1-3ปี 10,000 บาท อายุรถ 4 ปีขึ้นไป 5,000 บาท
PA (2 ที่นั่ง) 50,000 บาท/คน
ประกันตัวผู้ขับขี่ 100,000 บาท/ครั้ง
ซ่อมรถ (ต่อครั้ง) 10,000 บาท/ครั้ง
ค่ารักษาพยาบาล (2 ที่นั่ง) ไม่มี

หมายเหตุ:
1. สำหรับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (610) ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
2. คุ้มครองความเสียหายต่อรถคันที่เอาประกันภัย เฉพาะกรณีที่เฉี่ยวชนกับยานพาหนะ ทางบกเท่านั้น
3. มูลค่ารถขณะที่เอาประกันภัยต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก
4. คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งตาม มาตรฐานของโรงงานเท่านั้น

รางวัลมาตราฐานการให้บริการผ่านระบบสินไหมอัตโนมัติ (e-Claim System) ปี 2557จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

อู่ซ่อมรถมาตรฐาน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมากกว่า 70 แห่งทุกภูมิภาคทั่วประเทศมากกว่า 300 แห่ง
ศูนย์ HOTLINE 02-869-3333 รับแจ้งอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง
ศูนย์บริการเคลม ทั่วประเทศมากกว่า 80 แห่ง

ประกันรถมอเตอร์ไซค์ 2+ ราคา 1,999 บาท และ 2,257 บาท ราคานี้รวมค่าจัดส่ง

การคุ้มครอง ประกันรถมอเตอร์ไซค์ 2+

ประกันรถมอเตอร์ไซค์ 2+

การคุ้มครอง ประกันรถมอเตอร์ไซค์ 2+

ประกันรถมอเตอร์ไซค์ 2+

สั่งซื้อประกันภัยรถยนต์ โทร. 02-380-0671 ,086-314-6501

Advertising