รายละเอียดประกันรถยนต์ชั้น 3+กันชน

เอเซีย 3 กันชน ประกันชั้น 3 กันชน ,พรบ.กันชน คุ้มครองรถคุณ เมื่อถูกรถคู่กรณีไม่มีประกันภัยเฉี่ยวชน รับกรมธรรม์ทันทีไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก ไม่จำกัดอายุรถ ราคา 3,333 บาท ราคานี้รวมค่าจัดส่ง โทร 086-314-6501

1.เป็นกรมธรรม์ ที่ให้วงเงินในการซ่อมรถผู้เอาประกัน ไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งเมื่อถูกรถอื่นเฉี่ยวชน โดยผู้ทำประกันเป็นฝ่ายถูกและรถที่ชนนั้นไม่ได้ทำประกันไว้ จุดประสงค์สำหรับการออกกรมธรรม์นี้ คือ มีไว้เพื่อความสบายใจ ป้องกันพวกที่ขับมาชนเราแล้ว ไม่ยอมจ่ายเงินค่าซ่อมให้หรือไม่มีเงินจ่ายค่าเสียหาย ทำให้เราต้องเสียเวลาไปแจ้งความ และต้องไปเรียกร้องค่าเสียหายกันในศาล หากทำประกันกรมธรรม์ กันชน ไว้แล้ว ทางเอเชียประกันภัย ก็จะเรียกร้องค่าเสียหายให้เอง และจ่ายค่าซ่อมให้เราไม่เกิน 100,000 บาท ไม่ต้องเสียเวลา

2. หากซื้อกรมธรรม์กันชนคู่กับ พรบ. หรือเรียกรวมว่า พรบ.กันชน บ้างก็เรียก พรบ.ควบกันชน คือไหนๆ ก็ซื้อพรบ. ซึ่งเป็นภาคบังคับไว้แล้ว ถ้าไม่ได้ซื้อประกันสมัครใจเพิ่ม ก็ซื้อ กันชน เพิ่มไว้ถือเป็นการป้องกันที่คุ้มมากครับ

ราคา กรมธรรม์ กันชน = 999 บาท …ลดเหลือ 900 บาท

ราคา พรบ.กันชน เก๋ง = 1559 บาท …ลดเหลือ 1400 บาท

ราคา พรบ.กันชน กระบะ = 1859 บาท …ลดเหลือ 1700 บาท

ราคา พรบ. กันชน ตู้ = 2064 บาท …ลดเหลือ 1900 บาท

สั่งซื้อประกันภัยรถยนต์ โทร. 02-380-0671 ,086-314-6501

ประกันภัยเอเซีย ประกันชั้น 3 ประกันรถยนต์ชั้น 3 กันชน ,พรบ.กันชน

ราคา ประกันประเภท 3 กันชน ,รถเก๋ง ,รถตู้ ,รถกะบะ ปกติราคา 3,333 บาท/ปี ลดเหลือ 3,000 บาท/ปี ประหยัด 333 บาท ราคานี้รวมค่าจัดส่ง

การคุ้มครองประกันรถยนต์ชั้น 3+กันชน

การคุ้มครองประกันรถยนต์ชั้น 3+กันชน

*เงื่อนไข ความคุ้มครองประเภท 3 กันชน (ประเภท 3 รวมกับ กันชน) คือ

1.ความคุ้มครองบุคคลภายในรถ

1.1 อุบัติเหตุส่วนบุคคล 400,000 บาท/ครั้ง

1.2 ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท/ครั้ง (4คน)

1.3 ประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 บาท/ครั้ง

2. ความรับผิดชอบต่อบุคคลถายนอก

2.1 ความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย 500,000 บาท/คน

2.2ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000 บาท/ครั้ง

3. ให้ความคุ้มครองรถคุณเมื่อถกรถคู่กรีที่ไม่มีประกันเฉี่ยวชนในวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้ง

**เงื่อนไข ความคุ้มครอง พรบ.กันชน (พรบ + กันชน) คือ

1. ความคุ้มครองปกติของ พรบ.

2. ให้ความคุ้มครองรถคุณเมื่อถูกรถคู่กรณีที่ไม่มีประกันภัยเฉี่ยวชนในวงเงินสูงสุด 100,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ: (1) สำหรับรถเก๋ง (110), รถปิคอัพขนาดไม่เกิน 3 ตัน (320) และรถตู้ส่วนบุคคล (210) เท่านั้น (2) คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอา ประกันภัย ฉพาะกรณีที่เฉี่ยวชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น (3) มูลค่ารถยนต์ ขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัย ที่เลือก (4) ไม่รับประกันรถที่ติดตั้งโครง-หลังคาเหล็ก โหลดเตี้ย รถแข่งหรือ รถดัดแปลงสภาพทุกชนิด (5) คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งตามมาตรฐานของ โรงงานเท่านั้น

Advertising