มีผลวันนี้มาตรการคุมบัตรเครดิต

มีผลแล้วตั้งแต่วันนี้ เกณฑ์สมัครสินเชื่อบัตรเครดิต-ส่วนบุคคล พร้อมลดเพดานดอกเบี้ยบัตรเครดิต จาก 20 เหลือ 18 เปอร์เซ็นต์ ควบคุมหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กำหนดการปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแลสินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล ที่จะมีผลบังคับใช้กับผู้ขอมีบัตรเครดิต หรือผู้ขอสินเชื่อส่วนบุคคลรายใหม่ พร้อมทั้งประกาศปรับลดเพดานอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตมีผลบังคับใช้กับผู้มีบัตรเครดิตทั้งรายเดิม และรายใหม่ ทั้งหมดจะมีผลตั้งแต่ 1 ก.ย.เป็นต้นไป

สำหรับมาตรการสินเชื่อบัตรเครดิต ได้กำหนดวงเงินแก่ผู้ขอมีบัตรให้เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้ตามรายได้ต่อเดือนดังนี้ รายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท ได้รับวงเงินไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้, รายได้ตั้งแต่ 30,000-50,000 บาท วงเงินไม่เกิน 3 เท่า,รายได้ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป วงเงินไม่เกิน 5 เท่า นอกจากนี้ได้ปรับลดเพดานอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตลงเหลือ 18% จาก 20% ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงินในปัจจุบันที่ต้นทุนทางการเงินต่ำลง

ด้านมาตรการสินเชื่อส่วนบุคคลได้ปรับวงเงินสินเชื่อแก่ผู้มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน วงเงินไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ และได้รับวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลจากผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับไม่เกิน 3 ราย สำหรับผู้มีรายได้ต่อเดือนเกิน 30,000 บาทขึ้นไป กำหนดวงเงินไม่เกิน 5 เท่า แต่ไม่จำกัดจำนวนผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่จะให้สินเชื่อแก่ผู้บริโภคแต่ละราย โดยยังคงเพดานอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับจะเรียกเก็บได้ เพื่อให้สามารถให้บริการสินเชื่อแก่ผู้บริโภคต่าง ๆ ให้เข้าถึงสินเชื่อในระบบได้