รายละเอียด สินเชื่อรถยนต์ SCB My Car My Cash

สินเชื่อรถยนต์ SCB My Car My Cash คือ สินเชื่อสำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์เป็นหลักทรัพย์ประกัน ให้คุณใช้รถแลกเงิน รับเงินสดสูงสุดถึง 5 ล้านบาท และยังสามารถครอบครองและมีสิทธิใช้รถยนต์ได้ตามปกติ โดยผ่อนชำระหนี้เป็นรายงวดสบายๆ นานสูงสุดถึง 84 เดือน เมื่อผ่อนชำระครบถ้วนตามเงื่อนไขกรรมสิทธิ์ รถยนต์จะโอนกลับเป็นของคุณในทันที

สินเชื่อรถยนต์ SCB My Car My Cash ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 ล้านบาท

ผ่อนสบายเริ่มต้นแสนละ 58 บาท/วัน เพื่อให้การชำระหนี้เป็นเรื่องเบาสบายมากขึ้นกับอัตราผ่อนเริ่มต้นที่ 58 บาทต่อวัน โดยคำนวนจากอัตราผ่อนต่อเดือน (30 วัน) ด้วยวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาท คิด ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.05% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร 1 มกราคม 2563 ระยะเวลาผ่อน 84 เดือน การพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ แบรนด์ของรถยนต์แต่ละคัน อายุ รุ่น และ ปี )

สินเชื่อรถยนต์ SCB My Car My Cash รับอายุรถถึง 15 ปี รถยนต์ที่นำมาเป็นหลักประกันต้องมีอายุไม่เกิน 15 ปี กรณีขอสินเชื่อระยะเวลาผ่อนชำระ 84 เดือน อายุรถไม่เกิน 12 ปี เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 19 ปี

ผ่อนชำระสบายๆ นานสูงสุด 84 เดือน สามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระสินเชื่อรถยนต์ SCB My Car My Cash ได้ตามความต้องการ โดยมีให้เลือกตั้งแต่ 12, 24, 36, 48, 60 , 72 และ สูงสุดถึง 84 งวด

สะดวกและรวดเร็ว รู้ผลอนุมัติและได้รับเงินรวดเร็วภายใน 1 วันทำการนับจากวันที่รับเอกสารครบถ้วน

หมดกังวลเรื่องแผนการผ่อนชำระ เพราะเราจะช่วยคุณจัดสรรเงื่อนไขต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอายุสัญญา หรือจำนวนเงินเรียกเก็บในแต่ละงวดให้สอดคล้องกับสภาพคล่องของคุณอย่างลงตัว

สินเชื่อรถยนต์ SCB My Car My Cash

เอกสาร สินเชื่อรถยนต์ SCB My Car My Cash

สำหรับบุคคลธรรมดา
1. สำเนาบัตรประชาชนของผุ้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
3. เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน, สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้
4. สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / ประจำ / กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
5. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง (กรณีมีประกันภัยอยู่แล้ว)
6. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
7. สำเนาหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ต้องการรับวงเงินโอนเข้าภายหลังสินเชื่อได้รับการอนุมัติ
8. หนังสือสัญญาเช่าซื้อฉบับเดิม (กรณีเป็นลูกค้าปัจจุบันของ SCB หรือ SCBL)

โปรโมชั่น สินเชื่อรถยนต์ SCB My Car My Cash

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อรถยนต์ไทยพาณิชย์ มายคาร์ มายแคช 4-7% ต่อปี
ผ่อนชำระสูงสุด 12-72 เดือน
อายุของรถที่นำมาขอ สินเชื่อรถยนต์ไทยพาณิชย์ มายคาร์ มายแคช รับรถสูงสุดถึง 15 ปี (รวมระยะเวลาการผ่อน)
สมัครสินเชื่อรถยนต์ไทยพาณิชย์ออนไลน์ได้ที่ www.creditonhand.com

Advertising