เอเชีย 2 กันชน

รายละเอียด

1. เอเชีย 2 กันชน ประกันชั้น 2 ที่คุ้มครองเหนือใคร คุ้มครองรถคุณเมื่อถูกคู่กรณีเฉี่ยวชน

2. เอเชีย 2 กันชน เป็นกรมธรรม์ ที่ให้วงเงินในการซ่อมรถผู้เอาประกัน ไม่เกิน 150,000 บาท/ครั้ง เมื่อถูกรถอื่นเฉี่ยวชน โดยผู้ทำประกันเป็นฝ่ายถูกและรถที่ชนนั้นไม่ได้ทำประกันไว้

หากซื้อกรมธรรม์กันชนคู่กับ พรบ. หรือเรียกรวมว่า พรบ.กันชน

ราคา กรมธรรม์ กันชน = 999 บาท …ลดเหลือ 900 บาท
ราคา พรบ.กันชน เก๋ง = 1559 บาท …ลดเหลือ 1400 บาท
ราคา พรบ.กันชน กระบะ = 1859 บาท …ลดเหลือ 1700 บาท
ราคา พรบ. กันชนรถตู้ = 2064 บาท …ลดเหลือ 1900 บาท

ราคาประกัน เอเชีย 2 กันชน ประกันชั้น 2 ,รถเก๋ง ,รถตู้ ,รถกะบะ ปกติราคา 3,599 บาท/ปี ลดเหลือ 3,400 บาท/ปี ประหยัด 199 บาท ราคานี้รวมค่าจัดส่ง

สั่งซื้อประกันภัยรถยนต์ เอเชีย 2 กันชน โทร. 02-380-0671 ,086-314-6501

การคุ้มครอง เอเชีย 2 กันชน

เอเชีย 2 กันชน

การคุ้มครอง เอเชีย 2 กันชน

*เงื่อนไข ความคุ้มครองประเภท 2 กันชน (ประเภท 2 รวมกับ กันชน) คือ

1.ความคุ้มครองบุคคลภายในรถ
1.1 อุบัติเหตุส่วนบุคคล 400,000 บาท/ครั้ง
1.2 ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท/ครั้ง (4คน)
1.3 ประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 บาท/ครั้ง
2. ความรับผิดชอบต่อบุคคลถายนอก
2.1 ความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย 700,000 บาท/คน
2.2ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000 บาท/ครั้ง
3. ให้ความคุ้มครองรถคุณเมื่อถูกรถคู่กรีที่ไม่มีประกันเฉี่ยวชนในวงเงินสูงสุด 150,000 บาทต่อครั้ง

**เงื่อนไข ความคุ้มครอง พรบ.กันชน (พรบ + กันชน) คือ
1. ความคุ้มครองปกติของ พรบ.
2. ให้ความคุ้มครองรถคุณเมื่อถูกรถคู่กรณีที่ไม่มีประกันภัยเฉี่ยวชนในวงเงินสูงสุด 150,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ: (1) สำหรับรถเก๋ง (110), รถปิคอัพขนาดไม่เกิน 3 ตัน (320) และรถตู้ส่วนบุคคล (210) เท่านั้น (2) คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอา ประกันภัย ฉพาะกรณีที่เฉี่ยวชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น (3) มูลค่ารถยนต์ ขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัย ที่เลือก (4) ไม่รับประกันรถที่ติดตั้งโครง-หลังคาเหล็ก โหลดเตี้ย รถแข่งหรือ รถดัดแปลงสภาพทุกชนิด (5) คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งตามมาตรฐานของ โรงงานเท่านั้น

Advertising