รายละเอียดเอเซียโฮมพลัส Asia Home Plus

ประกันอัคคีภัยบ้าน Asia Home Plus สำหรับบ้านอยู่อาศัย ชดเชยค่าเสียหายจากไฟไหม้ รวมถึงภัยอันเกิดจากการระเบิด คุ้มครองทุนประกัน 300,000 – 4,000,000 บาท

ข้อควรรู้ในการทำประกันภัย

แบบประกันภัย เอเซียโฮมพลัส สำหรับบ้านอยู่อาศัย

ผู้มีสิทธิ์เอาประกันภัย

เจ้าของบ้าน หรือเจ้าของทรัพย์สินภายในบ้าน

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้

ตัวอาคาร (ไม่รวมรากฐาน) เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา ของใช้ต่างๆอุปกรณืไฟฟ้า

จำนวนเงินเอาประกันภัยที่เหมาะสม

ตามมุลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน ตัวอาคาร ไม่รวมทำเล เฟอร์นิเจอร์ ตามราคาซื้อขาย หรือตามมูลค่าที่แท้จริง

ลักษณะสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยได้

อาคารที่มีฝาผนังทุกด้านเป็นคอนกรีต ส่วนอื่น เป็นไม้หรือวัสดุอื่นๆได้ หรืออาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ไม่ว่าจะเป็น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม

สั่งซื้อประกันอัคคีภัยบ้าน Asia Home Plus โทร. 02-380-0671 ,086-3146501

ราคา

ราคานี้รวมค่าจัดส่ง

การคุ้มครองเอเซียโฮมพลัส Asia Home Plus

การคุ้มครองเอเซียโฮมพลัส Asia Home Plus

ความคุ้มครอง

ชดเชยค่าเสียหายจากอัคคีภัย

ชดเชยค่าเสียหายจากไฟไหม้ รวมถึงภัยอันเกิดจากการระเบิด

ภัยจากฟ้าผ่า และภัยจากธรรมชาติ

ภัยจากฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ลมพายุ ภูเขขาไฟระเบิด คลื่นใต้น้ำ หรือสีนามิรวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)

ภัยจากการเฉี่ยวชนของยานพาหนะ

ภัยจากการเฉี่ยวชนของยานพาหนะ สัตว์พาหนะ ภัยจากอากาศยานหรือวัตุที่ตกจากอากาศยาน

ความคุ้ครองเพิ่มเติม

ชดเชยค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักชั่วคราว

ค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักอาศัยชั่วคราวรวมถึง ค่าใช้จ่ายในการจัดหาซ่อมแซมอุปกรณ์ในการดับเพลิง

ภัยจากการโจรกรรม

คุ้มครองทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรม และต้องปรากฏร่องรอยในการงัดแงะ รวมถึงการชิงทรัพย์ และการปล้อนทรัพย์

การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ให้ความคุ้มครองวงเงินอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครอง ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ให้ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอกตามกฏหมาย

หมายเหตุ ราคาที่ดิน ราคาซื้อขาย มูลค่าทำเลที่ตั้ง ไม่นำมาคำนวณเป็นทุนประกันภัยการกำหนดทุนประกันภัยเบื้องต้น สำหรับสิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร (ไม่รวมรากฐาน) อาคารคอนกรีต ตารางเมตรละประมาณ 9,000 บาท (กว้างxยาวxจำนวนชั้นx9,000 บาท) อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ตารางเมตรละ 7,500 บาท (กว้่างxยาวxจำนวนชั้นx7,500บาท)

สมัครประกันอัคคีภัยบ้าน Asia Home Plus โทร. 02-380-0671 , 086-3187130 รับกรมธรรม์ทันที