รายละเอียดเอเซีย 3 พลัส มอเตอร์ไซค์

เอเชีย 3 พลัส มอเตอร์ไซค์ ต้นแบบประกันภัยรถจักรยานยนต์ ที่ซ่อมรถคุณ 3+มอเตอร์ไซค์ ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกไม่จำกัดอายุรถราคาเดียวทุกรุ่นรถ

เอเซีย ประกันภัยมอเตอร์ไซด์ 3+

ต้นแบบประกันภัยรถจักรยานยนต์ที่ซ่อมรถคุณ
ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก
คุ้มค่าราคาเดียว ทุกรุ่นรถ
สะดวกง่าย ไม่ต้องตรวจสภาพรถ
ไม่จำกัดอายุรถ

เอเซีย ประกันภัยมอเตอร์ไซด์ 3+ ราคา 1,699 บาท
รายละเอียดการคุ้มครอง
คุ้มครอง และบุคคลภายนอก ชีวิต 300,000 บาท และทรัพย์สิน 600,000 บาท
PA (2 ที่นั่ง) 50,000 บาท/คน
ประกันตัวผู้ขับขี่ 100,000 บาท/ครั้ง
ซ่อมรถ (ต่อครั้ง) 10,000 บาท/ครั้ง
ค่ารักษาพยาบาล (2 ที่นั่ง) ไม่มี

เอเซีย ประกันภัยมอเตอร์ไซด์ 3+ ราคา 1,999 บาท
รายละเอียดการคุ้มครอง
คุ้มครอง และบุคคลภายนอก ชีวิต 300,000 บาท และทรัพย์สิน 600,000 บาท
PA (2 ที่นั่ง) 50,000 บาท/คน
ประกันตัวผู้ขับขี่ 100,000 บาท/ครั้ง
ซ่อมรถ (ต่อครั้ง) 10,000 บาท/ครั้ง
ค่ารักษาพยาบาล (2 ที่นั่ง) 50,000/คน

หมายเหตุ:
1. สำหรับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (610) ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
2. คุ้มครองความเสียหายต่อรถคันที่เอาประกันภัย เฉพาะกรณีที่เฉี่ยวชนกับยานพาหนะ ทางบกเท่านั้น
3. มูลค่ารถขณะที่เอาประกันภัยต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก
4. คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งตาม มาตรฐานของโรงงานเท่านั้น

รางวัลมาตราฐานการให้บริการผ่านระบบสินไหมอัตโนมัติ (e-Claim System) ปี 2557จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

อู่ซ่อมรถมาตรฐาน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมากกว่า 70 แห่งทุกภูมิภาคทั่วประเทศมากกว่า 300 แห่ง
ศูนย์ HOTLINE 02-869-3333 รับแจ้งอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง
ศูนย์บริการเคลม ทั่วประเทศมากกว่า 80 แห่ง

เอเชีย 3 พลัส มอเตอร์ไซค์-3 plus motorcycle
ราคา 1,600 บาท และ 1,900 บาท ราคานี้รวมค่าจัดส่ง

การคุ้มครองเอเซีย 3 พลัส มอเตอร์ไซค์

การคุ้มครองเอเซีย 3 พลัส มอเตอร์ไซค์

เอเชีย 3 พลัสมอเตอร์ไซค์ 3+ motorcycle

สั่งซื้อประกันภัยรถยนต์ โทร. 02-380-0671 ,086-314-6501

Advertising